MoonSA Boutique Villas

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

 1. Veri Sorumlusu: MoonSA (“Şirket”), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.
 2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Şirket, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işlemektedir:
 • Seyahat rezervasyonlarının yapılması ve yönetimi
 • Hizmetlerin sunulması ve yerine getirilmesi
 • Müşteri taleplerinin karşılanması ve destek sağlanması
 • Müşteri memnuniyeti ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 1. İşlenen Kişisel Veriler: Şirket, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işlemektedir:
 • İletişim bilgileri (ad, soyad, adres, e-posta, telefon numarası vb.)
 • Kimlik bilgileri (TC kimlik numarası, pasaport numarası vb.)
 • Ödeme bilgileri (kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası vb.)
 • Seyahat bilgileri (uçuş detayları, otel rezervasyonları vb.)
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri: Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:
 • Sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi taleplerin yerine getirilmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Meşru menfaatlerin korunması
 • Açık rıza alınması
 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı: Şirket, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarabilir:
 • Hizmet sağlayıcılar (oteller, havayolları, tur operatörleri vb.)
 • Yasal düzenlemelere uygun olarak kamu kurumları veya yetkili merciler
 • Şirketin işbirliği yaptığı iş ortakları veya hizmet sağlayıcılar
 1. Kişisel Verilerin Saklanması: Şirket, kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklamaktadır. Saklama süresi sona erdiğinde veya işleme amacı sona erdiğinde veriler otomatik olarak silinir veya yok edilir.
 2. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK uyarınında belirtilen haklara sahipsiniz:
 3. Kişisel verilerinize erişme hakkı: Şirket, hangi kişisel verilerinizi işlediğini ve bu verilere nasıl erişebileceğinizi size bildirmektedir.
 4. Kişisel verilerin düzeltilmesi hakkı: Eğer Şirketin elindeki kişisel verilerinizde hata veya eksiklik varsa, bu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
 5. Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi hakkı: Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizi Şirketin sistemlerinden silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirsiniz.
 6. Kişisel verilerin işlenmesinin durdurulması hakkı: Kişisel verilerinizin işlenmesine karşı çıkmak veya işlenme sürecini durdurmak istiyorsanız, bu hakkınızı kullanabilirsiniz.
 7. Kişisel verilerin aktarılabilirliği hakkı: Kişisel verilerinizi yapılandırılmış bir formatta almayı talep edebilir ve başka bir veri sorumlusuna iletilmesini isteyebilirsiniz.
 8. Kişisel verilerinize itiraz etme hakkı: Kişisel verilerinizin belirli bir amaçla işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 9. İletişim Bilgileri: Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir konuda başvuruda bulunmak veya haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz: [Şirket Adı] [Adres] [E-posta] [Telefon]